Tenisové kurty jsou otevřené pro veřejnost denně od 9 do 19 hodin rok 2024

Tenisový klub Příbor, z. s., nabízí sportovní veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech v Příboře.
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od soboty 4. května 2024 denně od 9°° do 19°°hodin.

 

tenisový oddíl Příbor


Rakety a míčky je možno zapůjčit u správce.
Hraní je možno domluvit předem přímo na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO) nebo na telefonu:

739 705 255

Tenis - tenisový klub Příbor

Tenisový klub v roce 2021

 Za tenisový klub Příbor Pavel Grodza
Pomalu končí tenisová sezóna roku 2021 komplikovaná covidem, ale nakonec klidná a úspěšná jemu navzdory. Na jarních brigádách byly připraveny naše čtyři kurty ke hře, byť počasí situaci často komplikovalo a pracující skupinky musely dodržovat vládní proticovidová opatření. V jarní sezóně se uskutečnil memoriál Ladi Bačovice a registrovaní hráči absolvovali mistrovská utkání v oblastní soutěži ve skupině „B“, ve které obsadili jako smíšené družstvo 4. místo z osmi zúčastněných týmů.

Prázdniny byly ve znamení dvou mužských turnajů registrovaných hráčů. První se konal 17.-19. 7. za účasti 21 hráčů a 7 dvojic a vítězi se stali v singlu Petr Gedeon z Olomouce a v deblu dvojice
Lukáš Korytár ze Zašové s naším Martinem Poledníkem. Druhý turnaj se konal 28.-30. 8. za účasti 23 jednotlivců a 12 dvojic. Vítězem se stal Adam Ondrašík z Nového Jičína a v deblu dvojice
Matěj Kubín a Jan Marančák z Valašského Meziříčí.


Z akcí pro mládež to byl velký turnaj starších žákyň Příbor Girls 2021, kterého se zúčastnilo 17 jednotlivkyň a 7 dvojic. Vítězkou singlu se stala Adéla Martináková z Havířova a stejná hráčka vyhrála i debl spolu s Ellen Pavlišovou z Orlové. Členové z řad mládeže pravidelně trénovali na kurtech i v tělocvičně. Během sezóny se účastnili turnajů pořádaných jinými oddíly. Aktivní byli v sezóně i neregistrovaní hráči. 10. září se konal tradiční oddílový turnaj čtyřher, tentokrát se vzpomínkou na nedávno zesnulé členy Miru Mackeho a Mojmíra Bartoše. Vítězi se stali Radim Říčný a Michal Grodza. Mužský tým ve složení Pavel Herman, Martin Kobolka a Pavel Fiala se účastnili 2. třídy ligy méněpočetných týmů pořádané klubem Ostrava Jih.

 

Tenisové kurty jsou otevřeny pro veřejnost po sedm dnů v týdnu. Bohužel tenis v současné době amatérské hráče příliš netáhne, konkurence nových sportů je veliká a bílý sport, dříve buržoazní, není příliš populární. Přesto jste všichni srdečně zváni.


V září došlo po mnoha letech také k malé „výměně stráží“. S funkcí předsedy klubu se rozloučil Ing. Vladimír Těšlík, patří mu za ta léta velké poděkování, a funkce se po volbě ujal ng. Pavel Herman. Kontinuita bude zajištěna tím, že V. Těšlík zůstává hospodářem klubu a dobrým rádcem novému předsedovi. Ekonomicky má náš klub právní subjektivitu, peníze na činnost a provoz areálu se snažíme shánět svépomocí.
To by ovšem nestačilo, proto jsme vděčni za podporu TJ Příbor a městu. Díky patří i všem další podporovatelům. Závěrem nezbývá než si přát do dalších let příliv nových hráčů a příznivců tenisu a třeba i drobných přispěvatelů, pro které jsou zajištěny nadstandardní hrací podmínky. Příboru bohužel chybí tenisová hala, ale blízkost Kopřivnice a nyní i Mošnova dává příležitost i k zimnímu hraní.

Sezóna 2021

Tenisový klub Příbor , Z.S.

nabízí sportovní veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech v Příboře. 

Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od 4. května 2021 denně od 9 do 19 hodin

Hraní je možno domluvit předem přímo na kurtech(za bývalou restaurací MEXIKO nebo na telefonu

739705255

Shrnutí tenisové sezóny 2020

Je přelom října a listopadu, a to je doba, kdy definitivně končí letní tenisová sezóna na venkovních tenisových kurtech. Je to dáno jak zkracováním dne, tak hlavně počasím, které se neslučuje s  hraním tenisu na tenisových kurtech, protože je vlhko, povrch kurtu je mokrý a je chladno. Definitivní konec bude v okamžiku, kdy přijdou mrazy a znehodnotí antukový povrch sportoviště. Tenisové kurty v nejbližších dnech členové tenisového klubu zazimují a přenesou svou činnost do tělocvičen a hal.
Jak se tedy vyvíjela letošní sezóna pro naše členy.

V zimních měsících (leden, únor a první třetina měsíce března) hráči využívali pro svou sportovní činnost jednak tělocvičnu Telovýchovné jednoty Příbor, z. s., to pro nejmladší a začínající členy našeho klubu (mládež tam trénovali Jan Štrbavý a Marcel Kriške), jednak tenisové haly v okolí, hlavneě však halu v Kopřivnici. Od poloviny března, kdy vedení klubu spolecneěse členy pomalu končilo činnost v halách a začalo se připravovat na letní sezónu na antukových kurtech Tenisového klubu Příbor, z. s., zpočátku ochromil činnost, následně ji však výrazně ovlivnil výskyt Covidu 19.


Až po nějaké době bylo umožněno přistoupit k pracem na zprovozňování tenisových kurtů a jejich přípravě na hraní. Práce však šla velmi pomalu, protože veškerá činnost mohla být vykonávána jen v malých skupinkách osob. O zahájení prací se maximální měrou zasloužili Ing. Jiří Veleba a Ing. Martin Poledník, následováni pak byli i ostatními členy klubu.


Sportovní činnost na kurtech byla povolena až po vydání Usnesení vlády ČR č. 395 ze dne 6. dubna 2020. Pro veškerou činnost na sportovišti i mimo neplatila určitá omezení, ale dalo se hrát.
Všechny pravidelné souteže však byly až do konce května zrušeny. Ty následně zorganizoval Český tenisový svaz ve zkrácené formě. Naše družstvo dospělých startovalo v Oblastní souteži.
V té odehrálo tři zápasy vylučovacím způsobem a obsadilo šesté místo z osmi startujících. Nejvíce bodů dosáhli Ing. Martin Poledník a Denis Neuwirth.
Souteže méněpočetných družstev jak v kategorii mužů tak i žen, ve kterých jsme startovali, nebyly ani k dnešnímu dni dokončeny.

Na našich tenisových kurtech jsme v prázdninových měsících zorganizovali v rámci Českého tenisového svazu dva turnaje kategorie „C" registrovaných dospělých hráčů“. První zorganizoval Ing. Veleba.
Uskutečnil se ve dnech 18.-20. 7. 2020 a zúčastnilo se jej 30 hráčů ve dvouhře a28 hráčů ve ctyřhře. Ve dnech 29.-31. 8. 2020 proběhl pod vedením Ing. Poledníka druhý turnaj. Zúčastnilo se jej celkem 22 hráčů z  moravských klubů. Obě akce měly vysokou sportovní a společenskou úroveň. K vidění byl velmi pěkný tenis. V průběhu léta jsme pro členy klubu, a to jak rekreační, tak i registrované, zorganizovali celkem pět klubových turnajů, na kterých si členové vzájemně poměřili své tenisové umění. Během léta v porovnání s minulými roky poměrně často pršelo, což narušovalo činnost hráců, ale i tak si každý, kdo měl zájem, zahrál dostatečně.

 

Celé léto byly, tak jako každorocně, tenisové kurty k dispozici pro hraní příborské veřejnosti. Kapacity na hraní bylo více než zájmu sportovců, ale s tím je asi nutno pocítat. Zvláště, když možností rekreačního sportu a rozptýlení pro mladou generaci stále přibývá.

Závěrem je nutno připomenout, že na tom, že máme v Příboře jak pro členy klubu, tak i pro veřejnost dobré sportoviště, je nutno poděkovat sponzorům, prispěvatelům a hlavně městu Příboru. Všichni ti se se svými příspěvky podílejí na údržbě tenisového areálu a také na činnosti tenisového klubu.

Tenisový klub Příbor

Oficiální stránky Tenisového klubu Příbor, z.s. najdete na adrese : tenispribor.cz


Objednávky pro hraní veřejnosti adresovat na mob.:  739 705 255

 

Tenisový klub Příbor, o. s. je součásti TJ Příbor a byl založen v roce 1987. Od svého založení vyvíjí sportovní soutěžní činnost. Členové klubu se pravidelně zúčastňují soutěží řízených tenisovým svazem. Mimo to část členů provozuje sportovní rekreační činnost.

Klub je řízen 7 člennou výkonnou radou a revizní komisí. Chod klubu je zajišťován převážně obětavou brigádnickou činností členů. Během více než čtvrt století trvání se dostavělo a dobudovalo zázemí pro tenisty včetně klubovny, bufetu, sociálního zařízení, šaten, odrazové stěny a skladů materiálu a nářadí.

 

V současnosti má klub přes 60 členů. Dále jsou evidovány děti tenisové školy (ve věku 6-10 let). Již děti do 10 let se mohou účastnit sportovní činnosti v družstvu kategorie babytenis. Po dosažení 10 let jsou nejlepší žáci zařazeni do soutěžní sportovní činnosti v kategorii žáků.

 

V roce 2016 se soutěží účastní tato družstva: družstvo dospělých, dorost, starší žáci, mladší žáci a družstvo babytenistů v rámci oficiálních soutěží řízených Českým tenisovým svazem a dvě družstva dospělých mužů v kategorii méněpočetných. Tyto soutěže jsou řízeny v rámci okresů.

Členové klubu taktéž startují na oficiálních turnajích jednotlivců.

Každý rok pořádá i náš klub několik turnajů, ať už pro registrované hráče, neregistrované hráče, tak i pro vlastní členy.

 

Hra veřejnosti

Každoročně organizujeme hru pro veřejnost. K dispozici jsou 4 kurty. Hrací doba je každý den od 9 - 18 hod (v červnu a červenci do 19 hod). s polední přestávkou od 12 – 14 hod. 

 

Oficiální stránky Tenisového klubu Příbor, z.s. najdete na adrese : tenispribor.cz

Turnaj neregistrovaných hráčů 2016 a foto vítězů